Leiderstraining

Wanneer er binnen een organisatie vanwege de omvang of aanwezige risico’s meerdere Bedrijfshulpverleners nodig zijn, ontstaat de behoefte aan een Ploegleider. Eén van de Bedrijfshulpverleners zal dan deze functie op zich nemen.


De Ploegleider heeft de volgende taken:

 • Het voorbereiden op inzet van de Bedrijfshulpverleners.
 • De inzet van de Bedrijfshulpverleners leiden en controleren.
 • Het oefenen met de Bedrijfshulpverleners.
 • Beheer van en de controle op de aan de Bedrijfshulpverleners ter beschikking gestelde middelen.
 • Het evalueren en rapporteren van de inzet en oefeningen.
 • Het herkennen, beoordelen en op de hoogte zijn van risico’s binnen de organisatie.

De cursus 'Ploegleider' wordt voor groepen van maximaal 10 cursisten gegeven. In overleg worden de gewenste locatie en data vastgesteld.

Toelatingseis:
De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig diploma “Basisopleiding BHV”.

Doelstelling:
In navolg van de cursus Bedrijfshulpverlener wordt de cursist verder voorbereid op de taken van Ploegleider.

Inhoud:
De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Wet en regelgeving
 • De organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • Begeleiden van inzetten
 • Verbindingen
 • Inzet
 • Ontruiming
 • Salvage

Cursusduur:
De cursus Ploegleider wordt verzorgd in twee dagen of vier dagdelen. In overleg zijn er andere mogelijkheden.

Inhoud lesdagen:
1e lesdag:
Deze dag bestaat voornamelijk uit een theoretisch gedeelte. Het tweede deel van de middag krijgen de cursisten uitleg over de opdracht die zij thuis gaan maken en ter beoordeling op moeten sturen naar de instructeur.

2e lesdag:
De cursisten voeren de door hen gemaakte opdracht zelf uit in de praktijk. In de middag worden het theorie-, en praktijk examen afgenomen. Het theorie examen bestaat uit 20 meerkeuze vragen. Bij het praktijkexamen wordt de cursist beoordeeld op zijn inzet als Ploegleider.

De onderdelen zijn samengevat in het NIBHV moduleboek 'Ploegleider'.

Lestijden:
Van 09.00 tot ±16.30 uur. Ook hier zijn in overleg afwijkingen mogelijk.

Certificering:
De cursisten leggen na afloop van de laatste cursusdag een praktijk-, en theoretisch meerkeuze examen af. Na afronding met goed gevolg ontvangt de cursist het diploma Ploegleider.