Herhalingstraining

Bedrijfshulpverleners moeten jaarlijks een herhalingscursus volgen om het diploma te behouden. De cursus bestaat uit een dagdeel Eerste Hulp en een dagdeel Brand en Ontruiming. Kennis en vaardigheden worden getoetst aan de hand van voorbeelden.

Eerste Hulp

  • Reanimeren/AED gebruik
  • Eigen veiligheid
  • Situatie inschatten
  • De omstanders
  • Het alarmeren
  • De handeling en uitvoering
  • De nazorg

Tevens is er aandacht voor het herkennen van een hartinfarct en het handelen hiernaar.

Brand en Ontruiming

Theorie: korte opfrissing van de basisvaardigheden.

Praktijk: brand- en ontruimingsoefeningen gecombineerd met het behandelen van slachtoffers. In de praktijkruimte kunnen diverse scenario's worden geoefend.

Indien gewenst bezoekt de cursusleider vooraf de locatie(s) om fotomateriaal te verzamelen en deze vervolgens in de presentatie te verwerken.

De Herhalingscursus duurt een hele dag (09.00 - 16.30 uur).