Zijn er opleidingseisen voor BHV?

Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet stelt alleen dat BHV'ers snel en juist moeten kunnen handelen bij gevaarlijke situaties die in het bedrijf kunnen voorkomen. Deze gevaarlijke situaties staan in de risico-inventarisatie en -evaluatie.