Basistraining

Voor medewerkers die zijn aangewezen om in geval van calamiteiten als bedrijfshulpverlener op te treden. Na deze cursus weet u hoe u levensreddend kunt handelen, moet handelen bij brand, ongevallen en in geval van ontruiming. De cursus bestaat uit twee dagen.

Dag 1: Eerste Hulp

 • De vijf punten van de eerste hulp
 • In veiligheid brengen van slachtoffers
 • Beoordelen van een slachtoffer
 • Reanimatie
 • Stabiele zijligging
 • Bloedingen
 • Brandwonden
 • Heimlich
 • Breuken en kneuzingen

Daarnaast is extra aandacht voor: flauwte, duizeligheid, vallen op het hoofd, diabetes, hyperventilatie en het herkennen van een beroerte. Verder is er ook ruimte voor inbreng van de cursisten.

Dag 2: Brand en Ontruiming

Theorie:

 • Wat is een bedrijfshulpverlener
 • Alarmeren
 • Ontruimen
 • Kleine blusmiddelen
 • Gevaarlijke stoffen

Praktijk:

De nadruk ligt sterk op de toepasbaarheid binnen uw organisatie.

De Basisopleiding BHV vindt plaats op twee dagen van 09.00 -16.30 uur. Per cursusdag wordt een examen afgenomen. Bij voldoende resultaat krijgt u een diploma en een BHV-pasje.

Afhankelijk van soort en grootte van het bedrijf kunnen wij een kortere aangepaste eendaagse Basisopleiding verzorgen.